Riska novērtēšana

Pasaulē kur pacēlumi mijas ar kritumiem, bet risks var radīt gan ieguvumus, gan zaudējumus, uzņēmumu vadītājiem ir nepieciešama profesionāļu konsultācija, lai pieņemtu pamatotus lēmumus. Lai efektīvi pārvaldītu riskus, nepieciešamas specifiskas zināšanas, kas bieži vien pārsniedz vadītāju prasmes un pieredzi. Līdz ar to profesionālu konsultantu palīdzībai var būt izšķiroša nozīme, analizējot uzņēmuma procesus un izstrādājot metodes, kā samazināt riskus.

Daži risku piemēri: 

  • Galvenie uzņēmējdarbības riskiei, kas saistīti ar nozari un uzņēmuma organizāciju
  • Personāla riski
  • Tehniskie un informatīvie riski
  • Likumdošanas riski (piemēram, nodokļu riski)
  • Iekšējās kontroles riski
  • Sabiedrisko attiecību riski
  • Apkārtējās vides ietekmes riski
  • Korupcijas un drošības riski

Mums ir zināšanas un pieredze galveno risku pārvaldei uzņēmumos. Ja jūs vēlaties piedalīties, projektos var iesaistīt arī ekspertus no Crowe Horwath tīkla.