Revīzija un saistītie pakalpojumi

Ticama finanšu informācija par uzņēmu ļauj tā īpašniekiem pieņemt pareizus uzņēmējdarbības lēmumus. Mūsu misija ir nodrošināt īpašniekiem, uzņēmuma vadībai un pārējiem finanšu pārskatu lietotājiem pārliecību, ka finanšu informācija ir patiesa.

Mūsu pakalpojumi ietver:

 • Ar likumdošanu noteikto revīziju veikšana
 • Revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem (ISA)
 • Dažādu pārliecības pakalpojumu sniegšanu, ko pieprasa uzņēmumu grupas revidenti, kā finanšu ziņošanas komponenti
 • Atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS) sagatavoto finanšu pārskatu un pārskatu konsolidācijas vajadzībām, revīziju vai pārbaudi
 • Ceturkšņa pārskatu pārbaudi
 • Grantu revīziju (tai skaitā ES fondu)
 • Saskaņotas procedūras

Kā arī mēs piedāvājam papildus pakalpojumus, ko veic sertificēti revidenti

 • Pamatkapitāla ieguldīšanas apstiprinājums
 • Apvienošanās līgumu pārbaude
 • Īpašnieku sankcionētu iekšējo izmeklēšanu veikšana
 • Konsultēšana par uzņēmējdarbības reorganizāciju