Pettuste tuvastamine ja uurimine

Kuidas avastada ja ennetada pettust?

Vastavalt rahvusvahelistele uuringutele, mille viisid läbi Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) selgus, et enamikel juhtudel on pettuse (Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse, ACFE) toimepanija keskealine (36-45.aastane) mees, kes omab kõrgharidust ja on töötanud ettevõttes vähem kui viis aastat. Enamikel juhtudel töötasid  pettuste toimepanijad raamatupidamise (22%), müügi (14%) ja haldus-ning turundusosakonnas (14%).

Kuidas avastada pettust?

Paljudel ettevõtetel Ida-Euroopas on küllaltki nõrk sisekontrollisüsteem. Ettevõtte omanikud usuvad sageli, et välisauditist piisab pettuste ennetamiseks ja unustavad asjaolu, et välisauditi teenus keskendub peamiselt hoopis raamatupidamise aastaaruandele.

Enamikel juhtudel kasulik informatsioon pettuste olemasolust ja vihje selle avastamisele tuleb töötajatelt, klientidelt ja tarnijatelt (40,2%), sisekontrollisüsteemist (15,4%) ja siseauditi protseduuride käigus (13,9%).

Kuidas ennetada pettust?

Kolm enamlevinud võimalust pettuste ennetamiseks, mida võiks ettevõtte omanikele soovidata:

 • Rakendada sisekontrollisüsteemi meetmeid. Paika pandud ja toimiv sisekontrollisüsteem aitab avastada vigu ja ennetada pettust;
 • Looge oma töötajatele anonüümne pettustest teatamise süsteem. Motiveerige oma töötajaid, et nad aitaksid Teil  avastada pettusi;
 • Etteteatamata siseauditid ja kontrollid on samuti efektiivsed ja aitavad Teil oma töötajaid distsiplineerida.

Kuidas me saame Teid aidata?

Meie pettuse uurimise ja avastamise teenused aitavad ettevõtjatel vältida kadusid pettustest või vähendada kahjusid, mis tulenevad avastamata pettustest:

 • Hinnang pettuse riskile;
 • Pettuste kontrolli ja avastamise süsteemi loomine;
 • Nõustamine pettuseid ennetavate tegevuste osas;
 • Vastavuskontroll rahapesu ja terrorismi rahastamise ja tõkestamisele seadusele;
 • Nõustamine IT süsteemide turvaliseks muutmise ja küberkuritegevuse ennetamise osas;
 • Juurdlus ettevõttesisestes pettustes;
 •  Abi kahju hüvitamise nõuete ettevalmistamisel;
 • Kohtus eksperttunnistajana arvamuse avaldamine.

Donoway Group omab vajalikke teadmisi ja kogemusi, et välja selgitada ja säilitada Teie ettevõtte finantsilist ja professionaalset usaldusväärsust. Tegutsedes rahvusvahelistel turgudel, loome vastavalt Teie ettevõtte eripärale  meeskonna, kes valdavad vabalt riski, kultuuri ja seadusandlikke nüansse, mis puudutavad otseselt Teie ettevõtet.