Nordic Meeting 2016

2016 aasta jaanuaris toimus Riias (Lätis) Nordic Meeting, mille korraldajaks oli Donoway Assurance. Kahe päevast konverentsi, mis oli pühendatud koostööle Põhja Euroopa riikide vahel, külastas üle 40 esindaja 12 riigist. Arengutest piiriülestes kliendiprogrammides ja ametialastes regulatsioonides rääkisid Crowe Horwath International peadirektor, EMEA regionaaldirektor, auditi ja maksu suunade juhid. Võrgustiku liikmed tegid ettekanded jagades osalejatega oma kogemusi ja saavutusi ning seejärel arutati koostöövõimalusi Põhja regioonis.