Kas IT sektori tööjõupõud on müüt?

 

 IKT konverentside ja uudiste peamine läbiv teema on (kvalifitseeritud) tööjõu puudus ja ülikoolide lõpetajate puudulikud teadmised IT valdkonnas. Hiljuti kõlas ka IT eest vastutava ministeeriumi kantsleri seisukoht, et Eestisse oleks vaja importida 2000 IT taustaga töötajat aga valitsus ja riigikogu ei ole valmis immigratsiooni kvoote  ja tingimusi leevendama. Kuna Eesti avalik sektor ostab IT teenuseid hindadega, mis on kõrgemad  kui analoogse teenuse rahvusvahelised (tunni)hinnad, on võimalik Eestis maksta töötajatele ka kõrgemat palka samas väheneb konkurentsivõime välisturgudel, kus võimalik kasutada odavama tunnihinnaga spetsialistide teenuseid. Samuti  ei ole viimase kahe aasta jooksul muutunud avaliku sektori investeeringud ehk see pirukas, mida IT firmad jagavad ei ole kasvanud, konkreetse firma turuosa sõltub pigem oma lobbistide meisterlikkuses mitte inimressurside olemusest.  Paneeli arutusel kurtsid IT firmade juhid töötajate leidmise raskuste üle,  pärisin, miks ei palgata IT spetsialiste samas riigis kust neid tuua ei saa? Viimase poolaasta jooksul on meie firma juriidilised nõustajad pidevalt tegelenud UK ja Skandinaavia klientide maksunõustamisega, kelle põhiline eesmärk on värvata programmeeriaid otse Ukrainast ja Valgevenest (mitte osta nende teenuseid vahendajatelt või kohalikelt ettevõtetelt). IKT juhtide vastused ajasid mind natuke segadusse, sest nad rõhutasid, et välismaal töötavaid inimesi võib kasutada „Back office“ töödeks aga rohkem on vaja „Front office“ töötajaid ehk neid, kes töötavad klientidega, selleks on aga vaja keelte oskust. Tekib küsimus, kas tõesti on vaja Eestisse tuua mujalt 2000 inimest, kes emakeelena eesti keelt ning omavad IT alast tausta, kelle põhiliseks ülesandeks oleks müük ja tugiteenused avaliku sektori projektidele?  Kas hoopis  olukorras, kus enamus IT firmadest  laieneb või soovib oma teenuseid müüa välismaal ei oleks vaja värvata neid inimesi, kes saaks nii müüa kui tugiteenuseid osutada sihtriikides või nendele suunatud keeltes? Ning veel üks küsimus, milleks siis vaja IT spetsialiste siia tuua, kui turg, millele ollakse suunatud asub väljaspool Eestit?  

Article topic: