Vabad töökohad

Kandideeri auditi juhiks !

Asukoht: 
Estonia
Latvia

Sa omad teadmisi ja kogemusi finantsauditi ja raamatupidamise ning IT aladel, omad või omandad vandeaudiitori kutset või auditi valdkonna rahvusvahelist kutsetunnistust ning sul on heal tasemel suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii eesti kui inglise keeles