Audiitorteenused

Auditi teenused on olulised, et luua ettevõttele hea maine ja usaldusväärsus- see on eriti oluline vara globaalses majanduses, mida õõnestavad pidevad ärilised skandaalid. Ettevõtted, kes teadvustavad audiitorkontrolliga seotud riske, parandavad oma finantsaruandeid ja võidavad seeläbi suuremat usaldusväärsust rahvusvahelistelt kapitaliturgudelt.

Meie audiitorteenused:

  • Audit vastavalt rahvusvahelistele standarditele (ISA) Eestis ja mujal;
  • Kohustuslik audit või ülevaatus kohalike auditeerimise nõuete alusel Eestis, Lätis, Ukrainas, Valgevenes ja Aserbaidžaanis;
  • Kindluse andmine grupi audiitoritele tütarettevõtete konsolideerimise tarbeks koostatud finantsinformatsiooni õigsuse kohta;
  • IFRS finantsaruannete audit või ülevaatus
  • Toetuste auditid (sh rahvusvaheline rahastamine, annetused EL fondidest);
  • Kokkuleppelised kontrollprotseduurid;

Lisaks saame pakkuda teenuseid, mis nõuavad vandeaudiitori kutse olemasolu, näiteks:

  • Mitterahalise sissemakse vastavus seaduse nõuetele
  • Ühinemislepingute kontroll
  • Erikontroll aktsionäride poolt antud volituste piires

Kvalifikatsioon

Me vastame rahvusvahelistele standarditele teenuste osutamiseks, samuti kohalikele nõuetele auditi läbiviimises riikides, kus me teenust pakume. Meie audiitorid ja nõustajad omavad eelnevat töökogemust Big Four-is ja teistes rahvusvahelistes ettevõtetes ning on sertifitseeritud ACCA, ACPA ja/või riiklike institutsioonide poolt.

 Kas Teie ettevõtele on ette nähtud kohustuslik audit või ülevaatus? Kontrolli siin 

- Private group -

Küsi audiitorteenuse pakkumist!

Kas kohustuslik audit või ülevaatus Eestis ? Kontrolli siin:https://audiitorkogu.ee/est/audit_calc