Ärinõustamine

Paljud ülevõtmised/ühinemised ei täida ettevõtjate ootusi. Põhjused võivad tuleneda puudulikust tehingustruktuurist, liiga optimistlikutest hinnangutest ja puudustest integratsiooniplaanides. Välisettevõtet hinnates tuleb nende riskidega kokku puutuda. See tuleneb erinevast keelest ja kultuurilistest barjääridest; erinevustest ärieetikas, õigussüsteemis, eeskirjade täitmise nõuetest ja raamatupidamise printsiipidest; ning samuti siirdehindadest, mis mõjutavad maksustamist-ja tihti toovad kaasa ka valitsuse sekkumise.

Samas pakuvad rahvusvahelised tehingud ettevõtetele suuremaid kasvuvõimalusi: suuremat tulu mastaabisäästult, uut sihtturgu olemasolevatele toodetele või teenustele, paremat ligipääsu tooraine turgudele ja oma hooajalise tegevuse maandamist. Isegi arukad juhtkonnad ja erainvestorid ei tea kõike, mida nad peaksid tegema, et muuta tehing edukaks, seetõttu olekski vaja rahvusvahelise kogemustega nõustajaid.

Meie teenused hõlmavad:

  • Ostu/ühendamise väljatöötamist ja analüüsi;
  • Ettevõtte väärtuse hindamist;
  • Siirdehinna määramist;
  • Ettevõtte müüki ja likvideerimise teenuseid. 
- Private group -